Výroční konference ECF v červnu v nizozemském Ede se zúčastnila i Česká cyklofederace

Výroční zasedání Evropské cyklistické federace (ECF) se letos konalo 11. června 2017 v Ede v Nizozemsku v překrásných prostorech zkušebního centra jízdních kol a muzea cyklistiky DeFietser.nl a hostitelem byla holandská cyklofederace Fietsersbond.

Výroční zasedání Evropské cyklistické federace (ECF) se letos konalo 11. června 2017 v Ede v Nizozemsku v překrásných prostorech zkušebního centra jízdních kol a muzea cyklistiky DeFietser.nl a hostitelem byla holandská cyklofederace Fietsersbond. Na výroční zasedání předcházející největší světové konferenci o cyklistice www.velo-city2017.com se sjelo na 70 delegátů ze 45 různých organizací včetně České cyklofederace (ČCF), jež se - jako nově vzniknuvší organizace zastřešující cyklistické spolky a organizace v Česku - zasedání zúčastnila z titulu kandidátské organizace, jelikož vzhledem k nedávnému vzniku ČCF nebylo možné žádost o přijetí za plnoprávného člena ECF včas vyřídit. Příští rok bychom již podle aktuálních informací měli být členové plnoprávní s hlasovacími právy.
Zasedání zahájil prezident ECF Manfred Neun (ADFC) společně z hostiteli z Nizozemska. V rámci zasedání pak za členy ECF bylo přijato 8 nových organizací, z čehož 5 jako plnoprávných členů a 3 jako členové přidružení (Brest for Bicycle! (Bělorusko), the Latvian Cyclists’ Union (Lotyšsko), Estonian Urban Cyclists Union (Estonsko), Bicycling Advocacy Group (Malta), Velo-Ruse Association (Bulharsko), Cycling Scotland (Velká Británie), Thailand Walking and Cycling Institute (Thajsko) and Alanya Outdoor Sports Association (Turecko). Dále byli zvoleni dva noví členové řídící rady ECF včetně vice-prezidentů/tek.

CCF02.jpg

Zasedání proběhlo v pozitivní atmosféře rychle rostoucí a profesionálně fungující organizace. Účastníkům konference byl také představen návrh Evropské cyklistické strategie mající za cíl do r. 2030 výrazně zvýšit podíl lidí jezdících na kole a zajistit větší podporu ze strany EUv prosazování cílů ze strategie. V rámci programu byl také čas na seznamování se a na vzájemnou výměnu aktuálních informací z jednotlivých zemí a předávání zkušeností. V tomto ohledu byl nedocenitelný pracovní workshop, jenž se konal o den později v Arnheimu. V roce 2017 se koná několik velmi důležitých voleb v různých evropských zemích vč. Česka, a tak byl workshop zaměřen na lokální kampaně mající za cíl dosáhnout závazků v rozvoji cyklistiky ze strany politiků. Byly také prezentovány přístupy několika organizací, mezi nejzajímavější patřil jistě profesionální přístup německé ADFC, který odprezentoval její ředitel Burkhard Stork. Druhou částí workshopu pak byla práce ve skupinách, jež měly za úkol navrhnout optimální kampaň pro zapojení politiků a veřejnosti do rozvoje cyklistiky. 

CCF01-(1).jpg

Organizace akce byla, stejně jako navazující Velo-city 2017, zvládnutá, podařilo se projednat v dobré atmosféře všechny potřebné body a z akce jsem měl pocit, že v našem snažení o zlepšení podmínek pro lidi jezdící na kole nejsme sami, ale záda nám kryje silné evropské hnutí s velkou dynamikou a chutí posouvat se dopředu. To je jistě dané i přesvědčením, že všichni společně pracujeme na rozvoji velmi efektivního, k přírodě šetrného a koneckonců i zábavného druhu dopravy. Účastníci akce také během zasedání projevili výborný smysl pro humor a o zábavu tak nebyla nouze - je vidět, že častá jízda na kole přispívá i duševní formě.
Příští výroční zasedání ECF se bude konat v květnu 2018 v Miláně.
Marek Bělor, ČCF

Facebook