Jak se bude jezdit na kole ve Vyškově za deset let?

Ve středu 25. dubna se zastupitelstvo města Vyškova zabývalo projednáním Generelu dopravy města Vyškova. Dosud platný generel byl vypracován v roce 2003, tedy bylo rozhodnuto zpracovat dokument nový.

Co je to generel dopravy? Je to koncepční projekt, který řeší rozvoj dopravních systémů s využitím všech druhů dopravy, návrh základního komunikačního systému a podmínky ve prospěch nemotorové dopravy a hromadné dopravy osob.

Protože projekt generelu bude do značné míry ovlivňovat budoucí podmínky cyklistické dopravy, která ve Vyškově představuje výrazných 10% přepravní práce, nabídl spolek ProCyklo odboru dopravy městského úřadu spolupráci na tomto projektu. V první etapě sběru informací zmapoval současný stav cyklodopravy ve městě a poskytl názor, jak ho zlepšit. Po zpracování projektu dostal spolek možnost se k hotovému materiálu ještě vyjádřit a podal připomínku k návaznosti vnitřní a vnější sítě cyklodopravy, kterou zpracovatel generelu navrhl přijmout, zahrnout do textu projektu a ten pak byl jako celek také zastupitelstvem přijat.

Pootevírá to možnost uskutečnit záměr cyklostezky na tělese bývalé cukrovarské železnice, která sice byla zrušena už v 60. letech, ale její trasa má stále potenciál využití pro tento účel a mohla by v budoucnu velmi významně zlepšit cykloobslužnost obcí hlavně jižně od města, která je přes jejich relativní blízkost omezena nevhodností dosavadních komunikací.

První obcí, která se samostatně rozhodla už v r. 2015 svůj díl tohoto záměru vybudovat, jsou Kozlany na Vyškovsku. Současný stav jejich cyklostezky můžeme vidět na přiloženém obrázku. Další podrobnosti viz článek Jak budeme jezdit ve Vyškově na kole za deset let na webu spolku ProCyklo.

DSCN3533-(1).JPG

Facebook