Brněnská tradiční Velká jarní cyklojízda

Cyklojízdy jsou tradiční záleží i v Brně, jaká byla tradiční Velká jarní cyklojízda? Více napoví člen cyklospolku Brno na kole Jakub Kriš.

20. 4. 2016Trasa bola zvolená s ohľadom na nastávajuce rekonštrukcie významných mestských tried. Prvá bola ulica Veveří, ktorá je kvalitne obsluhovaná MHD, spájajúca rôzne fakulty, plná reštaurácií, no napriek tomu jej chodníky sú pravidelne okupované odparkovanými autami a svojím súčasným stavom pripomína skôr zbytočnú ulicu, ktorá si nič viac nezaslúži, ako jednu z najvýznamnejších mestských tried. Myslíme si, že by táto ulica mala prinajmenšom zjednosmernená, alebo by v časti ulice mala byť vytvorená pešia zóna, aby to reflektovalo jej význam potlačený všadeprítomnými autami.

 
Z ulice Veveří sme zahli na Kounicovu, ktorá síce nie je na programe dňa čo sa týka rekonštrukcie, ale jej okolie pripomína Kalingrad po bombardovaní. Pričom bombardovaná bola autami - na 13 hektárov tam pripadá 1000 parkovacích miest, ako na predmestí typického amerického mesta. V takomto prostredí je zasadený magistrát a odbor dopravy, ktorý sa urputne snaží budovať krajšie Brno. Boli by sme radi, aby pri pohľade z okna, či príchode do práce mali viac pozitívnej inšpirácie.
 
Z Kounicovej sme sa presunuli na ulicu Štefánikovu, ktorá je v Brne najširšou mestskou triedou. Architekti navrhli z štvorpruhovej komunikácie pre auta urobiť znovu štvorpruhovú ale spravodlivejšiu mestskú triedu - pričom 2 pruhy by pripadli na autá, 2 menšie na ľudí na kole, ostalo by miesta na kultivované parkovanie, zväčšil by sa priestor pre chodcov a posilnilo stromoradie. Proti takémuto návrhu niektorí vlastníci aut užívajúci výhod parkovacieho socializmu protestovali a požadovali navýšenie parkovania oproti súčasnému stavu. Preto sme považovali za nevyhnutné svojou prítomnosťou podporiť spravodlivejšie rozdelenie ulice pre všetkých účastníkov. Ulica Štefánikova pokračuje ďalej ulicou Lidická. V tejto ulici by po rekonštrukcii Štefánikovej mal byť zriadený cyklochodník, po ktorom sa bezpečne obyvatelia Králového pole dostanú až do centra.


Pred zavŕšením trasy sme prešli ulicou Benešova a prednádražním priestorom, ktorý je dôležitým dopravným uzlom verejnej dopravy a prvé miesto s ktorým sa do kontaktu dostanú návštevnici Brna, ktorý prichádzajú vlakom, alebo autobusmi. Je to ale miesto plné prekážok, vizuálneho smogu, špiny a hluku. Okolo prednádražního prostoru je veľká frekvencia individuálnej automobilovej dopravy, napriek obrovským intenzitám pešej a verejnej dopravy. Sme toho názoru, že takýto priestor by si zaslúžil štatút pešej zóny a a tým výrazné obmedzenie IAD. Návštevnici, ktorý by prišli do Brna na stávajúce neodsunuté nádražie by privítal krajší priestor, ktorý by kultivovane prepojil centrum mesta a nádražie.

 
Záver cyklojízdy sme zavŕšili prejazdom centra v pešej zóne, kde bol minulý rok povolený celodenný vjazd kol a skončili sme na Moravskom náměstí odkiaľ sme aj štartovali. Je to symbolické miesto, pretože kým teraz slúži všetkým obyvateľom bez rozdielu, iba pred niekoľkými rokmi to bolo obyčajné parkovacie miesto. Na Brno dobrý.

Text: Jakub Kriš, Brno na kole
Foto: Brno na kole

Více fotografie v galerii. 
 

Facebook