Bosna odvolala povinné nošení helem pro cyklisty

Uživatelé kol v Bosně a Hercegovině společnými silami dosáhli zrušení povinného nošení helem daného zákonem.

10. 3. 2017Demonstrace za zrušení povinného nošení helem v Bosně
Foto:  Centre for Environment (BiH)
Bosenská nezisková organizace, Centrum pro životní prostředí, člen Evropské cyklistické federace (ECF), které ve spolupráci s bosenskými státními orgány dlouhodobě prosazuje udržitelnou mobilitu a zvýšení podílu cyklistů na přepravních výkonech, dosáhlo po 6 letech tlaku změny tamního Zákona o provozu na pozemních komunikacích a zrušení povinného nošení helem pro cyklisty.

Změna zákona byla součástí opatření na podporu cyklistiky a navýšení jejího podílu ve 4 milionové balkánské zemi a zároveň i na odstranění bariér pro ty občany, kteří chtějí využít alternativy k motorovým vozidlům. Povinné nošení helem uzákoněné legislativou vede ke sníženému využívání jízdních kol a vytváří barieru pro ty, co se rozhodnou využívat jízdní kolo jako regulérní dopravní prostředek v každodenním životě. Bosenské hlavní město Sarajevo má podobný podíl cyklistiky na přepravních výkonech jako obě naše metropole (kolem 3%) a snaží se tento podíl navýšit. Bosna, podobně jako další státy bývalého východního bloku, bojuje s nekontrolovaným nárůstem individuální dopravy a neúměrně vysokým počtem dopravních nehod. V budoucnu bude policie přísněji potírat hlavní příčiny dopravních nehod v zemi t.j. rychlou jízdu, jízdu pod vlivem alkoholu či vícenásobné viníky dopravních nehod.

Překlad: Daniel Mourek
Zdroj: Evropská cyklistická federace

Facebook