Má šanci světová konference o cyklistice Velo-City zavítat do Prahy v roce 2019?

DSCN0637.jpg
Taipei_zluti-cykliste.jpg
Zvětšit fotogalerii
 
18. 4. 2016


Foto: Velo-City 2016 Tai-pei

Velká a pro život příjemná města jako je Vídeň, Kodaň, Paříž, Mnichov či Vancouver už v minulosti tyto konference, které se pořádají již více než tři dekády pod hlavičkou Evropské cyklistické federace ECF (v ČR zastoupené Nadací Partnerství). Většina těchto města kromě marketingu sebe samých jako kvalitní cyklo/turistické destinace používají tohoto světového fóra s účastí kolem 1.500 účastníků z většiny kontinentů především ke zlepšení podmínek pro domácí cyklisty. Zatímco letos se Velo-City 2016 konala v tai-wanské Tai-pei jako součást světového veletrhu kol Taipei Cycle show už na přelomu února a března a prezentovala Tai-wan nejen jako lídra ve výrobě a designu kol, ale i jako přívětivou a atraktivní destinaci, která láká každoročně tisíce cykloturistů z ostatních asijských zemí a metropolí. I Praha a Česko má s Tai-wanem čilé kontakty co do výroby kol a jejich propagace. Příští rok se vrátí série konferencí Velo-City opět do Evropy, a to přímo do kolébky cyklistické dopravy, do holandských měst Arnheim-Nijmegen, kde bude konference i součástí velkých oslav 200 let od vynálezu kola německým inženýrem Peterem Draislem. Konference Velo-City spadá do „Ligy mistrů“ obdobných konferencí jako je Walk 21 (pěší) či European Green Capital (soutěž o nejzelenější metropoli Evropy v oblasti životní prostředí). Dostat se do této kategorie měst je ale složité, nejen vzhledem k nákladům na pořádání obdobných setkání, ale hlavně co do využití prezentace města v marketingu a práce s nastřádaným know-how pro město (za předpokladu, že město rapidně zrychlí podporu cyklistiky). Úspěšný model Vídně, která zvýšila podíl cyklistiky do Velo-City 2013 na 7 % i díky celoroční masivní kampani na větší využívání kol ve městě je možné následovat. Doposud se to ale s výjimkou slovinského Mariboru (i díky konání konference ve dvouměstí Graz-Maribor) nepodařilo žádnému středo- či východoevropskému městu, aby konferenci Velo-City uspořádalo na svém území.


Foto: Velo-City 2015 Nantes

Coby vicepresident Evropské cyklistické federace do roku 2015 jsem byl jako člen řídícího výboru ECF přítomen při výběru nejúspěšnějších kandidátů a jejich stále lepším a inovativnějším nabídkám ze stran především evropských měst. Obsáhlý formulář, který musí uchazeč vyplnit, dá zabrat i slušně fungující administrativě a hlavně úspěšná kandidatura předpokládá, že politická garnitura, která přihlásí město jako uchazeče o konání konference Velo-City, nebude-li zvolena do příštího období, její závazky převezme nově nastoupivší politická reprezentace… To je vedle rozpočtu konference jedním z hlavních důvodů, proč zatím žádné velkoměsto zpoza bývalé železné opony nebylo ani 26 let po vstupu mezi evropské demokracie schopno podobnou konferenci uspořádat. Mám obavu, že se to nepodaří ani tentokráte, ledaže by podalo kvalitní nabídku jedno z polských velkoměst? Města mají na zpracování žádosti čas do 19. srpna letošního roku. Manuál je volně ke stažení, doufejme, že se pokusí i některá města aspoň z našeho regionu, když ne z Česka.

Text: Daniel Mourek, zástupce Česka v ECF za Nadaci Partnerství
Foto: Velo-City 2016, Velo-City 2015
Facebook