Česká cyklofederace nyní patří do rodiny Evropské cyklistické federace

Stali jsme se členem ECF a přinášíme zprávu z výroční členské schůze, kde se potkali organizace prosazující rozvoj cyklodopravy z celé Evropy.

ECF Leadership Programme workshop, pátek 18. 5. 2018

Leadership Programme (dale jen LP) Evropské cyklistické federace má jeden jasný cíl – vytvářet silné, národní organizace efektivně pracující na zlepšování podmínek pro jízdu na kole v dané zemi. Organizace, které mají kapacitu a výsledky. Do LP se jako ČCF hlásíme, proto jsme se workshopu den před samotným AGM zúčastnili.
Do LP programu jsme přicházeli s návrhem projektu na prolobování finanční podpory na nákup kol, elektrokol a nákladních kol v ČR na národní úrovni. Během workshopu jsme však po skupinkách brainstormovali, jak propojit podporu cyklodopravy s volbami, a jak přitom zároveň posílit naši vlastní organizaci. A na něco jsme přišli. Ale k tomu se dostaneme ještě později v samotném článku.

DdeOnGEUQAA9d29.jpg
Součástí workshopu byla reflexe vlastní organizace, její kondice a schopnosti prosazovat svou agendu.

DdeyHMfVQAAUo-6.jpg
Prezentace možných projektů, jak propojit cyklotémata s volbami do Evropského parlamentu.

 

Výroční členská schůze ECF- European Cyclists Federation Annual General Meeting

Následující den probíhala výroční členská schůze, neboli Europen Cyclists’ Federation Annual General Meeting. Agenda na schůzi byla dlouhá, budeme se věnovat pouze klíčovým tématům, a to přijímání nových členů, schválení dlouhodobé vize ECF 2030 a volbě nového prezidenta a vice-prezidentů.

Jedním z prvních bodů bylo přijímání nových členů. Kontroverzi a nejednotnost vzbudila přihláška organizace Napoli Bike Festival. Proti přihlášce vystoupil zástupce italské FIAB (Federace italských cyklistů) s argumentem, že se jedná o lokální skupinu a že Itálie již je v ECF reprezentována. Zástupce německé ADFC v podobném duchu argumentoval, že v Německu je podobných organizací 450 a příští rok může přinést na stůl 450 žádostí o členství a potažmo 450 hlasů pro hlasování. Ve finále se většina členů (včetně tou dobou již nově přijaté ČCF) zdržela hlasování, a ze zbylých hlasů mírně převážily hlasy proti nad hlasy pro přijetí Napoli Bike Festival do ECF.

Českou cyklofederaci před hlasováním představil Michal Šindelář reprezentující ČCF:

„Česká cyklofederace je národní organizace sdružující celkem 11 jednotlivých organizací. Naši členové jsou občanská sdružení prosazující zlepšování podmínek pro cyklodopravu ve významných městech ČR, sportovní organizace, organizace věnující se turistice a cykloturistice. Reprezentujeme rozmanité zájmy, které spojuje cíl zlepšovat podmínky pro jízdu na kole. Jako člen ECF se chceme zasadit o proměnu České republiky a celé Evropy jako lepšího místa pro jízdu na kole.“

ČCF, spolu s bratislavskou Cyklokoalíciou a italskou organizací Human Powered Vehicles Italia byly přijaty za členy Evropské cyklistické federace.

Již během pátečního LP workshopu proběhla živá diskuse o předložené vizi ECF 2030. Spíše o vizi se jedná o mnohastránkový manifest, jakou organizací chce ECF být a kam chce směřovat k roku 2030. Navrhuje zásady organizační kultury ECF, klíčové hodnoty, budoucí organizační strukturu a ustanovení meta-organizace European Cycling Section Organization, která bude zastřešovat ECF, Cycling Industry a další stakeholdery, a další. Také obsahuje závazek k organizační povaze, která bude demokratická, transparentní a rovnostářská. Čímž se otevírají dveře pro silnější roli jednotlivých členů ECF.  Vize byla v navrženém znění přijata.

Zásadním bodem byla volba nového prezidenta ECF a vice-prezidentů. Od konce roku 2017 zastával roli dočasného prezidenta Lars Stromgren potom, co dlouholetý prezident ECF Manfred Neun ohlásil odchod do penze. Pro výběr nového prezidenta byla ustanovena komise ze členů ECF se zkušenostmi z HR. Jednalo se v podstatě o headhunting nového prezidenta, hledání nejlepšího kandidáta. AGM tak byla postavena víceméně do pozice, kdy potvrdí výsledek headhuntingu. Na prezidenta ECF byl navržen Christophe Najdovski.

Ddjd2yZU0AAQuaV.jpg
Christophe během svého nominačního projevu.

Kdo je Christophe Najdovski? Rodilý Pařížan, člen strany Zelených a od roku 2001 zvolený jako radní Paříže. Jeho první angažmá byla zodpovědnost za dopravu ve 12. pařížském okrsku. Během tohoto období pomáhal vytvářet vyhrazené pruhy pro MHD, každotýdenní uzavření břehů Seiny pro motorovou dopravu a start celoměstského bikesharingu Vélib. V roce 2014 se stává náměstkem starosty pověřený dopravou v celé Paříži. Ve spolupráci se sousedstvími prosazuje zklidňování dopravy, omezování vjezdu motorových vozidel. Město na jeho návrh přijímá plán na zlepšení cyklodopravy s rozpočtem 150 milionů eur. Pod jeho vedením dochází konečně k humanizaci pravého břehu Seiny pro pěší. Christophe Najdovski je znám jako spíše nenápadný, ale pilný politik, prosazující ekologický realismus, za kterým stojí řada výsledků.

Tyto kvality ocenili i účastníci AGM a Christophe Najdovski byl jednohlasně zvolen novým prezidentem ECF. Spolu s prezidentem byli za vice-prezidenty zvoleni Raluca Fiser, Damien Ó Tuama a Alessandro Tursi.

Ačkoliv se to při čtení našeho reportu nemusí zdát, ale ECF AGM je jedinečná událost, při které se mají příležitost setkat rozmanití lidé ze všech koutů Evropy, kteří mají jeden silný, výrazný společný jmenovatel – a to je zájem o vytváření lepších podmínek pro jízdu na kole. Pod omšelými slovy „výměna zkušeností“ se skrývají silné rozhovory, naslouchání, sdílení a vzájemná inspirace. Díky ECF AGM a setkání tváří tvář se z často abstraktní ECF stává skutečná komunita lidí, kteří  mohou táhnout společně za jeden provaz.


ECF-AGM-2018_preview-(2).jpeg
Rozmanití lidé z celé Evropy, kteří mají jedno společné - jejich cílem je zlepšovat podmínky pro jízdu na kole v jejich městech a zemích. 

Facebook