Ministři dopravy zemí EU se zavázali k větší podpoře cyklistické dopravy

Na prvním informačním setkání tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA byl přijat klíčový strategický dokument na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“.

8. 10. 2015Na prvním informačním setkání tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA, kde byl přítomen i český ministr dopravy Dan Ťok, byl přijat klíčový strategický dokument na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“. Ta počítá především s masivnější podporou cyklistiky na úrovni EU stejně jako s vypracováním celoevropské strategie pro cyklistickou dopravu.
 


Setkání a i samotné přijetí pro cyklistiku klíčové deklarace vzniklo jako iniciativa lucemburského ministra dopravy Françoise Bausche v rámci lucemburského předsednictví EU.  Generální tajemník Evropské cyklistické federace ECF, Bernhard Ensink, na summitu mimo jiné uvedl: „Vítáme a podporujeme návrh na jednotnou cyklistickou strategii EU. Naším cílem je jednotná evropská strategie, která uznává cyklistiku jako rovnoprávnou formu dopravy."

Jedním z hlavních doporučení ze schůzky je, aby členské státy EU zvýšily podporu cyklistické dopravy a více na jejím rozvoji spolupracovaly. „Česko patřilo v období 2007-2014 ke čtyřem evropským zemím, které z fondů EU využily více jak 100 milionů EUR na rozvoj cyklistické infrastruktury, která stále zaostává za západo- a středoevropskými státy, proto je nutné podporu cyklistické dopravy v budoucnu ještě navýšit a zrovnoprávnit oproti ostatním druhům dopravy. Cyklistickou dopravu je třeba začlenit i do národních strategických dokumentů jako Národní akční plán čisté mobility či do dokumentů na podporu elektromobility“ říká zástupce ECF v ČR, Daniel Mourek z Nadace Partnerství.  Lucemburský cyklosummit je i důležitým úspěchem cyklistických organizací zastupujících zájmy uživatelů v Evropě. ECF sdružuje v Evropě na 0,5 milionů cyklistů, v Česku se podle toho zastřešujícího spolku začíná formovat obdobná Česká cyklistická federace ČeCF. „Česko zatím úspěšně míjí světové trendy jako je podpora bikesharingových systémů ve městech, podpora cargo kol při dodávce zboží v centrech na poslední míli, podpora elektrických kol či finanční motivace pro zaměstnance za dojíždění na kole do práce . V oblasti infrastruktury ještě ani neuvažujeme o budování tzv. cyklodálnic ve velkých aglomeracích a také naše legislativa potřebuje spoustu úprav, aby došlo k masivnějšímu rozvoji cyklistické dopravy především v našich velkých městech“, dodává na závěr Mourek.
 
Evropská cyklistická federace ECF sdružuje na 80 členů z více než 40 států a je hlasem cyklistů při lobbování za větší podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky.

Česko v ECF zastupuje již 10 let Nadace Partnerství.
 
Více k tématu na stránkách ECF

Více fotografii na této stránce.

Celý text deklarace v angličtině ve formátu PDF.  

 
Text: Daniel Mourek, Foto: ECF

Facebook