Cyklistická strategie EU

Cyklistika znovu prodělává renesanci na mnoha místech napříč Evropou, avšak ne všechna místa tento obnovený zájem stejně využívají.V čem spočívá cyklistická strategie Evropské unie?


Dosažení cíle „více lidí na kole častěji“ může v zemích EU přinést sociálně-ekonomické výhody v hodnotě miliard eur. Zainteresované strany s nejrůznějšími zájmy se proto spojily, aby připravily návrh na Cyklistickou strategii Evropské unie, která doporučí cíle a určí akce, které spadají do kompetence EU. Návrh bude zveřejněn na konferenci Velocity v červnu 2017 a následně předložen Evropské komisi k realizaci jako nová inspirace. Více informací naleznete na: www.cyclingstrategy.eu

Cyklistika znovu prodělává renesanci na mnoha místech napříč Evropou, avšak ne všechna místa tento obnovený zájem stejně využívají. Zatímco v Nizozemsku kolo jako hlavní dopravní prostředek používá 36 % obyvatel, v jiných zemích je to třeba jen 1%.
 
Není pochyb o tom, že „více lidí na kole častěji“ by výrazně přispělo k dosažení řady hlavních strategických cílů EU. Přestože většina cest kolem (tj. na kole) jsou povahou jen místní a jako takové se nezdají významné, jsou velmi relevantní pro politiky EU v řadě oblastí. Členské státy, Evropský parlament i Výbor regionů (Committee of the Regions) vyzvaly Evropskou komisi, aby připravila Cyklistickou strategii EU.
 
Poselství kampaně za Cyklistickou strategii EU
 
„Víc lidí na kole častěji“ napříč Evropskou unií může přinést sociálně-ekonomické výhody v hodnotě miliard eur. Zainteresované strany s nejrůznějšími zájmy se proto spojily, aby připravily návrh na Cyklistickou strategii Evropské unie, která doporučí cíle a určí akce, které spadají do kompetence EU. Po zveřejnění na konferenci Velocity v červnu 2017, návrh bude předložen Evropské komisi k realizaci jako nová inspirace.“
 
Program kampaně uvádí jednotlivé kroky pro Cyklistickou strategii Evropské unie. Možností jak se zapojit a pomoci nám, aby kampaň byla úspěšná, je mnoho. Sledujte #EUcyclingstrategy.

Zdroj: Evropská cyklistická federace 
Překlad: Eva Čermák 
 

Facebook