Kdo je kdo



Členové České cyklofederace, z. s. 


Nadace Partnerství 

V době, kdy lidé všude na světě bojují o udržení jedinečnosti místa, kde žijí, je pro nás důležitá podpora šetrné turistiky. Naše nadace tuto myšlenku podporuje zejména rozvojem zelených stezek Greenways a tematických cyklotras.
Zakládající člen České cyklofederace, z. s. 

Kontakt: Daniel Mourek, 
Údolní 33, 602 00 Brno,
mail: daniel.mourek@nap.cz,
tel.: 736 747 361 
IČO: 45773521



 
Auto*mat
Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít. Auto*Mat zastřešuje národní kampaně Do práce na kole a Cyklisté sobě, a zajišťuje zpravodajský web a cyklomapu Prahou na kole.
Zakládající člen České cyklofederace, z. s.

Kontakt: Vratislav Filler

Bořivojova 694/108, Praha 3
mail: vratislav.filler@auto-mat.cz,
tel.: 776362395
IČO: 22670319
 
 •  
 • Brno na kole
  Brno na kole, z.s. Chceme živé ulice, nejen pozemní komunikace. Organizujeme cyklojízdy, lobujeme, analyzujeme, navrhujeme řešení. Mluvíme s lidmi, ať už na ulici, nebo na magistrátě. Nasloucháme. 
 • Zakládající člen České cyklofederace, z. s.
 •  
 • Kontakt: Jakub Kriš 
 • Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno
 • mail: macfrickins@gmail.com,
  tel.: 608 380 489
 • IČO: 26571625
   

Hradecká stezka
Co je cílem sdružení?
1) Prosazovat za občanské sdružení a cyklistickou veřejnost ve městě rozvoj cyklodopravy.
2) Odborně spolupracovat při vytváření koncepce a realizace cyklodopravy.
3) Spolupracovat v rámci „nemotorové dopravy“ s ostatními partnery – pěší doprava, MHD.
 
Co je nejdůležitější na začátku?
1) Spojovat se se stejně smýšlejícími lidmi.
2) Vytvářet tlak na představitele města.
3) Pokusit se přesvědčit politické strany, aby do volebního programu zařadili cyklodopravu, jako jeden z nosných bodů do dalšího volebního období.
Zakládající člen České cyklofederace, z. s.

Kontakt: Jiří Štrupl

Eliščino nábřeží čp. 304, Hradec Králové, PSČ 500 03
mail: cobic@centrum.cz,
tel.: 721 241 516
IČO: 22860088



Cyklisté Liberecka
Jsme občanským sdružením, které se snaží o zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku na Liberecku.  O dosažení svých cílů usilujeme už od roku 2000 a podporující nás v tom desítky Liberečanů.
Chtěli bychom, aby si lidé uvědomovali, že kolo není jen volnočasová sportovní aktivita, ale i dopravní prostředek, kterým se lze každodenně dostávat do zaměstnání, škol a k jiným veřejným službám. Více informací zde.

Kontakt: Pavel Matějka
Zámecký vrch 1400, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
mail: pavelmatejka@post.cz,
tel.: 605120072
​IČO: 26549646



ČEMBA
ČeMBA je nezisková organizace sdružující bikery, kteří si uvědomují svoji (spolu) zodpovědnost za podmínky pro ježdění a potřebu hájit zájmy horských cyklistů, již od roku 2007. Chceme, aby podmínky pro ježdění u nás byly ve všech směrech co nejlepší. Neděláme to jen pro sebe, ale pro všechny, kteří na horském kole jezdí stejně rádi jako my. Naším cílem je podporovat a aktivně se podílet na vzniku bikových lokalit pro všechny výkonnostní skupiny a disciplíny, jsme jednotný hlas bikerů při vyjednávání na úrovni státní správy, s ochránci přírody, lesníky a dalšími subjekty, zajišťujeme odborné vzdělávání trailbuilderů a jejich informovanost o stávající legislativě pro stavbu nových trailů a mnohá další. Naše činnost je založena na kvalifikovaném a odborném přístupu a klade důraz na zodpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem i majetku.
Více o organizaci ČeMBA a jejich dalších zajímavých a přínosných aktivitách zde

Zakládající člen České cyklofederace, z. s.

Kontakt: Václav Volráb

Záhřebská 25, 120 00 Praha 2
mail: vaclav.volrab@cemba.eu,
tel.: 777728752
IČO: 494 38 913




Sdružení ProCyklo Vyškov

Sdružení ProCyklo vzniklo v roce 1998 primárně na pomoc začlenění Vyškovska do vznikající celonárodní sítě značených cykloturistických tras. Současným účelem spolku je podpora cyklistiky jako způsobu dopravy, provozování turistiky i rekreačního sportu, a to zejména:
a) kontrolní činností v terénu pro údržbu a dotváření regionální sítě značených cyklotras,
b) prosazováním úprav městské dopravy, příznivých pro cyklisty a zapojení do příměstského systému cyklotras,
c) propagací cyklistiky prostřednictvím médií a formou propagačních akcí a jízd.
Zakládající člen České cyklofederace, z. s.

Kontakt: Karel Slezák

Olomoucká 265/15, 682 01 Vyškov 
mail: procyklo@seznam.cz, karel.slezak@email.cz,
tel.: 724843121
IČO: 67006582



Plzeňsko na kole 

Spolek Plzeňsko na kole (dříve občanské sdružení Plzeňsko na kole) se zformovalo kolem zakladatelky regionálního cyklistického portálu plzenskonakole.cz Radky Žákové v roku 2008 nedlouho poté, co portál zahájil svoji činnost. Cílem sdružení je zlepšovat podmínky pro dopravní i rekreační cyklistiku v Plzni a plzeňském regionu. Plzeňsko na kole se zaměřuje také na vytváření kvalitního parkování kol. První pilotní projekt příkladného parkování na kola realizovalo z grantu MO Plzeň 2 - Slovany u galerie Dvořák v roce 2009. Na dalších projektech správného parkování pro kola spolupracovalo jako odborný poradce s městem i dalšími subjekty v Plzeňském kraji.
Mezi úspěšné realizace, na kterých se podílelo, tak patří tulipánové stojany ve Škoda sport parku pod plzeňskou vodárnou a před službami občanské  vybavenosti na Slovanech, nebo třeba parkování na kola u Registru vozidel na Koterovské třídě. Z iniciativy sdružení také vznikly kvalitní cyklostojany v Praze před Ministerstvem dopravy.
V lednu 2016 prošlo Plzeňsko na kole „povinou” transformací  a z občanského sdružení se stalo spolkem, který je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni. oddíl L, složka 4951.
Dne 24. února 2017 vstoupil Spolek Plzeňsko na kole do České cyklofederace.
Odkaz zde.

Kontakt:
Radka ŽÁKOVÁ,
Olšová 745/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
mail: cykloradka @ seznam.cz,
tel.:  777 093 290

IČO: 226 86 002
 
 
Klub českých turistů
Zakládající člen České cyklofederace, z. s.

Kontakt: Jaroslav Krejzlík

Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
mail: krejzlik@kct.cz
tel.: 736754010 
IČO: 
00505609



Cyklo Klub Znojmo
Zájmové sdružení Cyklo Klub Znojmo je uskupení nadšenců pro cyklistiku. Zajišťuje cyklistické akce pro své členy i širokou veřejnost. Pořádá závody a vyjížďky pro děti i tematické vyjížďky pro celé rodiny. Sdružení organizuje také letní příměstský tábor. Dále provádí preventivní prohlídky a bezpečnostní akce, například besedy či dopravní odpoledne s programem zaměřeným na zvyšování znalosti v oblasti dopravní výchovy.

Kontakt: Čestmír Vala
Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
mail: cykloklubznojmo@seznam.cz
tel.: 608 736 135
IČO: 49438913




NaKole, z. s.
Celorepublikový spolek s oblíbeným internetovým portálem NaKole.cz se zabývá cykloturistikou a městskou cyklistikou. Server je jedním z nejnavštěvovanějších cyklistických webů. Přináší aktuální informace ze světa cyklistiky a návštěvníci zde najdou vše, co se týká jízdy na kole - ať už jde o cestu do práce, výlet či dovolenou na kole. Součástí serveru je například také poradna ohledně nákupu kola a cestování.

Kontakt: Václav Vrtal
adresa: Devonská 3, 152 00 Praha 5 – Barrandov
mail: vaclav.vrtal@nakole.cz, redakce@nakole.cz
tel.: 604 249 357
IČO: 26994712




Podporovatelé 



Ústřední automotoklub ČR z.s.
Organizace sdružující více než 200 tisíc členů je historicky nejstarším poskytovatelem asistenčních, informačních a turistických služeb pro motoristy. Nová strategie klubu má za cíl rozšířit spektrum nabízených služeb i mimo segment uživatelů automobilů, a reagovat tak na nové a moderní trendy v mobilitě osob. Právě proto se Ústřední automotoklub ČR hrdě hlásí k podpoře cyklistiky a účasti na vzniku národní cyklistické federace, a přichází s nabídkou zcela ojedinělého produktu CykloAsist (asistenční a informační služby pro cyklisty). Více informací na www.uamk.cz a www.cykloasist.cz.






Město na kole (Pardubice)
Naší vizí jsou Pardubice jako město, ve kterém a se kterým lidé chtějí žít. Město přívětivější, atraktivnější, živější; město, kde se lidé nezavírají do krabic.
Inspirujeme k tomu politiky i veřejnost, naším nejsilnějším nástrojem je kolo.
Naším posláním je napomoci rozvoji města a ukázat, že lze změnit věci k lepšímu. Inspirujeme, vysvětlujeme, prosazujeme.
 • Působíme na zástupce města a podněcujeme veřejnou diskuzi k našim tématům – cyklistika, kvalitní veřejný prostor a udržitelný rozvoj města, pracujeme s politiky, úředníky, dětmi a médii, pořádáme kampaně pro veřejnost, navrhujeme dopravní opatření a představujeme moderní směry v oblasti dopravy a městského plánování. 
 • Nechte se inspirovat Pardubicemi a jejich bohatými aktivitami přímo zde. 
Plzeň na kole 
Iniciativa Plzeň na kole je volné seskupení lidí v Plzni, kteří fandí jízdnímu kolu coby rovnoprávnému prostředku individuální dopravy ve městě a chtějí se zasadit o lepší podmínky pro městskou cyklistiku. Iniciativa pořádá pravidelné jarní a podzimní cyklojízdy, veřejné cyklodílny, v Plzni koordinuje kampaň Do práce na kole, jedná s politickou reprezentací města a s městskými samosprávami o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku - zprůjezdňování jednosměrek atd. Iniciativa se snaží prosazovat principy budování trvale udržitelné kultury dopravní infrastruktury města Plzně.


Ostravou na kole
OSTRAVOUNAKOLE je občanské sdružení, které zajímá cyklistická infrastruktura v Ostravě i jejím blízkém okolí. Pravidelně pořádáme cyklojízdy Ostravou a v roce 2013 jsme se jako lokální organizátor chopili kampaně Do práce na kole. Také komunikujeme s úřady a snažíme se o zkvalitnění cyklistické infrastruktury.

Cyklomoli (Most)
Jsme zakládající sdružení koleřkářů z Mostu + Litvínova - CykloMoLi v součinnosti s CykloPointem viz zde. Našim cílem je učit obyvatelé měst v regionu ke spolupráci a aktivnímu podílu na udržitelné dopravě, především pravidelné jízdě na kole a pod odborným vedením ECF - národní cyklofederací cyklistické kultuře při jízdě intra i extravilánem a její použití v praxi. Důležitou součástí našich aktivit je pořádání akcí - Na kole - do práce, - do školy, - na nákup, prostřednictvím CSR (ekonom., sociální a environmentální oblasti). 
Chceme město s dobrou adresou a městskou cyklodopravou, více na této stránce, usilujeme o zapojení se do Evropského týdne mobility, ale i do Mezinárodního týdne boje proti hluku jako restart cyklosezóny pro rodiny s dětmi a cykloamatéry. 



 

 

Facebook