Více peněz pro cyklistické NNO od cykloprůmyslu, vyšší prodeje kol

Bajkazyl.jpg
Zvětšit fotogalerii
 
8. 9. 2016

Metodologie ECF porovnávající údaje o prodeji kol v EU na zemi na obyvatele, prvně vypracovaná v roce 2012, poukazuje na značné rozdíly ve výkonnosti trhu s jízdními koly. Studie prokazuje jasnou korelaci mezi stavem infrastruktury pro cyklisty a vývojem prodejů jízdních kol.
 


Trendy v prodejích kol 2015 - stručný přehled:

Vztah mezi podílem kol na celkovém přepravním výkonu a prodejem kol je podobný v téměř všech zemích bez ohledu na ostatní faktory jako např. tradice sportovní cyklistiky. V tom nenastala od roku 2012 žádná změna.  Vztah mezi infrastrukturou pro cyklisty a trhem s jízdními koly je obzvlášť zřejmý z údajů o “průměrném výdaji na nová kola na obyvatele”, kde hodnoty předních cyklistických zemí, Holandska a Dánska, jsou dvojnásobné oproti ostatním zemím Evropy. Kdyby 5 největších trhů s koly v EU dosáhlo jen 50 procent holandské a dánské úrovně u výdajů na cyklistickou infrastrukturu, trh EU by vzrostl o 5 miliard Euro. To je ohromná návratnost investice incentiva pro ostatní země k větší snaze o budování podobné infrastruktury. 

Tato souvztažnost je také velmi silná, co se týče prodejů elektro-kol (pedeleků). Ze studie vyplývá, že prodeje pedeleků v zemi souvisejí s podílem přepravních výkonů kol na celkové dopravě, nikoliv jinými faktory jako relativním blahobytem nebo kopcovitou topografií země. ECF doplňuje, že pokud nejsou pro cyklistiku vytvořeny elementární podmínky jako infrastruktura, má to omezující efekt na prodej e-kol na velkých potenciálních trzích jako Velká Británie, Francie a Itálie.

Velká Británie je jednou z mála zemí s nízkým podílem kol na přepravních výkonech, která se tomuto trendu výrazně vymyká. Z toho je patrné, že i vládní opatření jako např. daňové incentivy pro nákup jízdních kol mohou být součástí snahy o růst prodeje. 

Daňová politika může působit i jinak. Průměrná cena kola neroste všude rovnoměrně. Země s relativně nízkým průměrným výdělkem/HDP vykazují jistý rozdíl v cenách, avšak ne tak výrazný jako bohatší země, i při vyšších přepravních výkonech (kol) na dopravě. Např. země „bývalého východního bloku“, se liší v cenách velmi málo, všechny jsou na spodním konci cenového žebříčku zemí EU. Toto má dopad na politiku (strategii) a trh. Bez alternativních finančních prostředků jsou významnější cenový vývoj a zavádění nových technologií jako např. cargokol a elektrifikace velmi obtížné. 
Meziroční trendy. Klíčové poznatky vyplývající z příslušných dat jsou tyto:
 
Od začátku hospodářské recese v 2008 prosperoval trh s jízdními koly v Evropě mnohem lépe než trh automobilový, a to navzdory obrovským dotacím veřejných prostředků automobilovému odvětví. ECF je přesvědčená, že jedním z faktorů tohoto trendu je podpora cyklistiky investováním do příslušné infrastruktury.Tento trend je ještě výraznější při srovnání elektro-kol a elektro-mobilů: e-kola vedou na poli osobní elektromobility v EU obrovskou marží.

Průměrné ceny za kolo se během stejného období udržely a také vzrostly, což je známka zdravého trhu. Na vyspělých trzích průměrné ceny mají tendenci klesat, obzvláště během zpomalení. V některých zemích může stabilita cen souviset i se zavedením nových technologií jako cargokola a elektro-kola, ale to, že se ceny v tomto nesnadném období udržely nebo dokonce vzrostly, naznačuje, že po celé evropské osmadvacítce pořád existuje základní spotřebitelská poptávka a že to není poptávka uměle vyvolaná zlevňováním.

Srovnání zemí podle trendu růstu ukazuje, že šest nejrychleji rostoucích evropských trhů se nachází napříč celým kontinentem, od Švédska po Rumunsko. ECF stojí za strategií ECF Cycling Industry Club (2011-2016), která podporuje vznik a fungování advokacie po celé EU. Růst podílu kol na dopravě i růst trhu s koly je možný v celé EU, a to je dobrý důvod pro podporu rozvoje cyklistických NNO v 15 vznikajících národních cyklistických federacích. Tento poznatek je důležitý i pro úspěch ECF usilující o přidělování evropských fondů na rozvoj cyklistiky ve všech EU zemích.Růst je možné měřit jak po obchodní stránce, tak podílem cyklistiky na přepravních výkonech.

Studie v angličtině s grafickým znázorněním je se stažení pod tímto odkazem

Zdroj: Evropská cyklistická federace, Kevin Mayne, ředitel CIC ECF
Překlad: Eva Čermák
Foto: Bajkazyl 
Facebook