COP 21 Paříž a příspěvek cyklistické dopravy v boji s globálním oteplováním

hope_frombelow-(1).jpg
hope_frombelow.jpg
Zvětšit fotogalerii
 
15. 12. 2015
COP 21, mezinárodní klimatický summit, sice skončil předminulý víkend v Paříži, hlavní závazek konference, tedy udržet globální oteplování výrazně pod dvěma stupni Celsia, bude naplňován i díky 100 miliardové pomoci vyspělých států zemím rozvojovým v příštích dekádách.  Doprava patří především ve velkých městech k největším znečišťovatelům ovzduší a změna dopravního chování obyvatel aglomerací, především jejich přechod z automobilů na kola a jiné formy udržitelné dopravy, mohou důležitou měrou přispět ke globálnímu snižování emisí. Cyklistické dopravě byl v Paříži věnován jeden s panelů a účastnilo se ho na 400 zástupců lokálních a národních vlád, stejně jako zástupců NNO a evropské komisařky pro dopravu, Violeta Bulič. ECF prezentoval generální sekretář Bernhard Ensink, který ocenil snahu EU přiřadit cyklistické dopravě stejnou váhu jako ostatním druhům dopravy a zřízení pozice cyklokoordinátora (1 až 3 pracovníci), kteří budou na úrovni EU řešit cyklistickou dopravu. Globální Iniciativa k dopravě a klimatu (PPMC) sdružuje na 150 organizací věnujících se udržitelného dopravě, vč. ECF a WCA. Jednou z aktivit je kampaň „We Are Transport“ (My jsme doprava), která usiluje o podporu cyklistické dopravy na všech úrovních rozhodování. 

Více o akcích během COP 21 a účasti ECF v rámci summitu na oficiální stránkách Evropské cyklistické federace

Text: Adéla Nováková, Daniel Mourek
Zdroj: ECF 
Facebook