Soutěž Cesty městy: Oceněno bylo sedm měst!

celakovice_web-10.jpg
celakovice_web-2.jpg
celakovice_web-8-(1).jpg
Zvětšit fotogalerii
 
18. 9. 2015

Města a obce z celé republiky přihlašují do soutěže Cesty městy dopravní opatření, které vedou ke zklidnění dopravy, zvyšují bezpečnosti jejich účastníků a zároveň přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit a ocenit úspěšné projekty, které mohou sloužit jako pozitivní příklad pro ostatní města a obce. V letošním ročníku Nadace Partnerství obdržela 30 přihlášek.

Od letošního ročníku mohou města a obce soutěžit v nové kategorii – měkká opatření, jinými slovy opatření neinvestiční. Ta kladou důraz na organizaci, spolupráci, informovanost a efektivnější využití stávající infrastruktury a dopravních prostředků. „Mnohdy se tímto způsobem podaří dojít ke stejnému cíli, ovšem s nesrovnatelně nižšími finančními náklady. V ČR zatím tento přístup k městské mobilitě není příliš rozšířený. Proto bychom chtěli prostřednictvím soutěže zviditelnit města, jejichž zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ostatní,“ vysvětluje Petr Šmíd z Nadace Partnerství.základních kategoriích si ceny odnesla města Mšeno a Železný Brod. Již devátým rokem je generálním partnerem soutěže Cesty městy společnost ŠKODA AUTO a.s., která oceňuje města za „Systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti“. Letošní Cenu ŠKODY AUTO si odneslo město jihomoravské Hustopeče. Cenu časopisu Moderní obec za celkový přínos pro zkvalitnění veřejných prostor získalo již v základní kategorii oceněné město Pardubice.  V letošním ročníku udělila Hodnotící komise celkem tři čestná uznání, která získala města Krásné Údolí, Strmilov a Vrané nad Vltavou.
průběhu 14 let soutěže se přihlásilo okolo 360 dopravních řešení, které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 83 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,43 miliony korun. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto.Pro ŠKODA AUTO je dopravní bezpečnost jedna z priorit v rámci společenské odpovědnosti a tuto soutěž vnímáme jako její nedílnou součást. Jde o důležitý motivační prvek pro města a obce, který je vede nejenom k pozitivním změnám a inovacím v rámci dopravní infrastruktury, ale také k osvětě v dopravní výchově, zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.
Více informací o slavnostním vyhlášení vítězů a projektech naleznete na www.cestymesty.czText: Anna Petříková, Foto: Nadace Partnerství

Petr Šmíd, projektový manažer Nadace Partnerství, petr.smid@nap.cz, +420 732 930 646
Anna Petříková, PR a komunikace, anna.petrikova@nap.cz, +420 731 481 841
 
Facebook